Mở Rộng Nhà Máy Giấy Sài Gòn Mở Rộng Nhà Máy Giấy Sài Gòn
Kho Chứa Giấy Phế Liệu Ánh Minh
Điện Gió SÓC TRĂNG 7 Điện Gió SÓC TRĂNG 7
Cung cấp và xây dựng cầu dẫn
Kho chứa LNG 1MMTPA Tại Thị Vải Kho chứa LNG 1MMTPA Tại Thị Vải
Thi Công Xây Dựng Công Trình - Khu Vực REGAS
NHÀ ƯƠM NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP HT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 4MW DI LINH NHÀ ƯƠM NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP HT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 4MW DI LINH
Cung cấp thi công nhà ươm nông nghiệp kết hợp điện mặt trời áp mái
NHÀ ƯƠM NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP HT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 3MW PHƯỚC TÂN-XUYÊN MỘC NHÀ ƯƠM NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP HT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 3MW PHƯỚC TÂN-XUYÊN MỘC
Cung cấp thi công nhà ươm nông nghiệp kết hợp điện mặt trời áp mái
Crown Mỹ Xuân Crown Mỹ Xuân
Crown Mỹ Xuân -San lấp và hàng rào
Kho Lạnh AGREX Quận7 Kho Lạnh AGREX Quận7
Thi Công Xây Dựng Kho Lạnh AGREX
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI DẦU TIẾNG 3 – GIAI ĐOẠN 3 (90MwAC) NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI DẦU TIẾNG 3 – GIAI ĐOẠN 3 (90MwAC)
Thiết Kế, Thi Công, Cung Cấp Vật Tư, Lắp Đặt, Đấu Nối Điện Hoà Lưới 220kV EVN
Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội
Thi Công Xây Dựng Nhà Máy Bia Heineken
Nhà Ươm Nông Nghiệp Kết Hợp Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái 1Mw Tân Nghĩa 1 Nhà Ươm Nông Nghiệp Kết Hợp Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái 1Mw Tân Nghĩa 1
Thi Công Xây Dựng Nhà Ươm Nông Nghiệp Mới, Lắp Đặt Hệ Thống Năng Lượng Áp Mái 1Mw