Crown Mỹ Xuân Crown Mỹ Xuân
Crown Mỹ Xuân -San lấp và hàng rào
Kho Lạnh AGREX Quận7 Kho Lạnh AGREX Quận7
Thi Công Xây Dựng Kho Lạnh AGREX
Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội
Thi Công Xây Dựng Nhà Máy Bia Heineken
Nhà Ươm Nông Nghiệp Kết Hợp Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái 1Mw Tân Nghĩa 1 Nhà Ươm Nông Nghiệp Kết Hợp Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái 1Mw Tân Nghĩa 1
Thi Công Xây Dựng Nhà Ươm Nông Nghiệp Mới, Lắp Đặt Hệ Thống Năng Lượng Áp Mái 1Mw  
Nhà Ươm Nông Nghiệp Kết Hợp Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái 1Mw Vũ Trung Nhà Ươm Nông Nghiệp Kết Hợp Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái 1Mw Vũ Trung
Thi Công Xây Dựng Nhà Ươm Nông Nghiệp Mới, Lắp Đặt Hệ Thống Năng Lượng Áp Mái 1Mw  
EDGAR EDGAR
Xây Dựng Kho Chứa Ingot Loading và Kho Chứa Hóa Chất
Nhà Máy Năng Lượng Mặt Trời Sunseap 168MW Nhà Máy Năng Lượng Mặt Trời Sunseap 168MW
Xây Dựng và Lắp Đặt, Hoàn Thiện gói 50MW
Nhà Máy Lương Thực Vĩnh Hoàn 2 Nhà Máy Lương Thực Vĩnh Hoàn 2
Xây dựng và lắp đặt, hoàn thiện, thí nghiệm và chaỵ thử hệ thống MEP
Nhà máy HVC Bình Dương Nhà máy HVC Bình Dương
Gói Thô số-01  
Trang Trại Bejo Trang Trại Bejo
Xây dựng cho việc cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước
Nhà xưởng đóng tàu Nhà xưởng đóng tàu
Xây Dựng Ụ Trượt Tàu Số 3
Cảng quốc tế SP-PSA Cảng quốc tế SP-PSA
Thi Công Sàn Cầu Cảng