Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1

Hạng mục       Xây dựng và Sơ Điện Cho Việc Cải Tạo Văn Phòng chuỗi cung ứng
                       Cung cấp đất và lắp đặt hàng rào
Khách hàng    Công ty Cổ Phẩn Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu
Vị trí                Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 

Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1
Mở Rộng Nhà May Bia Heineken Vũng Tàu – GĐ 5.1

Các dự án khác

Mở Rộng Nhà Máy Giấy Sài Gòn Mở Rộng Nhà Máy Giấy Sài Gòn
Kho Chứa Giấy Phế Liệu Ánh Minh
Điện Gió SÓC TRĂNG 7 Điện Gió SÓC TRĂNG 7
Cung cấp và xây dựng cầu dẫn
Kho chứa LNG 1MMTPA Tại Thị Vải Kho chứa LNG 1MMTPA Tại Thị Vải
Thi Công Xây Dựng Công Trình - Khu Vực REGAS
NHÀ ƯƠM NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP HT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 4MW DI LINH NHÀ ƯƠM NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP HT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 4MW DI LINH
Cung cấp thi công nhà ươm nông nghiệp kết hợp điện mặt trời áp mái
NHÀ ƯƠM NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP HT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 3MW PHƯỚC TÂN-XUYÊN MỘC NHÀ ƯƠM NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP HT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 3MW PHƯỚC TÂN-XUYÊN MỘC
Cung cấp thi công nhà ươm nông nghiệp kết hợp điện mặt trời áp mái
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI DẦU TIẾNG 3 – GIAI ĐOẠN 3 (90MwAC) NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI DẦU TIẾNG 3 – GIAI ĐOẠN 3 (90MwAC)
Thiết Kế, Thi Công, Cung Cấp Vật Tư, Lắp Đặt, Đấu Nối Điện Hoà Lưới 220kV EVN
Nhà Ươm Nông Nghiệp Mới Kết Hợp Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 1Mw  Bác Ái Nhà Ươm Nông Nghiệp Mới Kết Hợp Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 1Mw Bác Ái
Thi Công Xây Dựng Nhà Ươm, Lắp Đặt Hệ Thống Năng Lượng Áp Mái 1Mw