DANH SÁCH THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH:
STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Công suất Nhãn hiệu Tình trạng
1 Cẩu tháp CT-HP5013 Chiếc 03 50m - 1.3T Hòa Phát 90%
2 Cẩu bánh xích Chiếc 01 100 T IHI CCH1000 90%
3 Cẩu bánh xích Chiếc 01 50 T HITACHI 80%
4 Cẩu thùng Chiếc 01 10 T HINO 100%
5 Xe đào bánh xích Chiếc 02 1.2 m3 SOLAR 75%
7 Xe đào bánh xích Chiếc 04 0.7 m3 HITACHI (1)
KOBECO (2)
SUMITOMO
75%
> 80%
> 80%
8 Xe đào bánh xích Chiếc 04 0.4 m3 KOBECO 75%
9 Xe ũi Chiếc 02 D 30/ D50 SUMITOMO 75%
10 Xe lu Chiếc 02 8 T CATEX 80%
11 Xe lu Chiếc 01 12 T CATEX 80%
12 Đầm Cóc Chiếc 05 90Kg HONDA 90%
13 Xe tải Chiếc 10 10 m3 HYUNDAI
ASIA
>80%
14 Máy uốn thép Chiếc 06 Hòa Phát, TOYO 95%
15 Máy cắt thép Chiếc 06 Hòa Phát, TOYO, CQ40 95%
16 Máy mài Chiếc 05 MAKITA 95%
17 Máy khoan Chiếc 04 Þ10mm~20mm HITACHI 95%
18 Máy hàn Chiếc 18 200A~300A HONGKY, Tân Thành 95%
19 Máy bơm nước Chiếc 23 24m3/h
~ 60m3/h
HONDA 80% ~90%
20 Máy nén khí Chiếc 02 25 Bar > 80%
21 Dàn giáo Cây 15.000 0,9m – 1,7m Hòa Phát, Đông Dương 85%
22 Sàn thao tác Chiếc 5.000 Hòa Phát 85%
23 Cốt pha M2 10.000 85%
24 Cây chống Chiếc 5.000 Hòa Phát 85%
25 Máy phát đin Chiếc 05 50KVA/ 60KVA KOLLER 85%
26 Máy đục phá bê tông Chiếc 2 Base 0.7 KOBECO 75%
27 Container 20fts & 40fts Chiếc 16 Office/ Store Tân Thanh, Đại Hưng 80%
28 Những thiết bị khác LS .... .... ...... ....