Ngành nghề

Xây dựng công trình Cầu-cảng biển

Ngành này là một định hướng phát triển của Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn, Nền tảng để Chúng tôi lớn lên là thi công các công trình Cầu cảng, cảng biển; Ban giám đốc và Ban quản lý dự án HLS khởi nghiệp từ một kỹ sư giám sát, chỉ huy công trình của các Chủ đầu tư Penta-Ocean, Liên Danh Toa Toyo, Samsung. Kinh nghiệm tích lũy thực tế từ các dự án về Kỹ thuật thi công, biện pháp thi công, an toàn lao động, kinh nghiệm quản lý,…là nền tảng và tiền đề vô cùng Quý giá để Chúng tôi tạo nên tên tuổi và thương hiệu Hoàng Liên Sơn ngày hôm nay.
Các dự án đã thi công: Cảng quốc tế SP-PSA; Cảng container Sài Gòn; Cái Quốc tế Cái Mép; Cảng Quốc Tế Cái Mép - Thị Vải; Cảng Thái BÌnh, Cảng Lạch Huyện-Hải Phòng,…