Ngành nghề

Xây dựng hạ tầng

Với tiềm năng nguồn nhân lực dồi dào, Chúng tôi phát triển đa dạng ngành nghề nhằm thỏa mãn rộng rãi nguồn nhu cầu của Khách hàng, và đã thực sự thành công khi khai thác ngành nghề xây dựng Cơ sở hạ tầng.
Các dự án đã thực hiện: Khu công nghiệp Long Đức tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Nhà máy Bia Heineken – Gói 5.1 tại KCN Mỹ Xuân A, Phú Mỹ, Tân Thành, BVRT.
F1