Đặc thù ngành xây dựng

Thị trường bất động sản cả nước nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải chịu một áp lực lớn do hàng loạt chính sách điều tiết của Nhà nước.

Đánh giá bối cảnh kinh tế Việt Nam

Mức tăng trưởng kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế nói chung và ngành kinh doanh địa ốc, xây dựng nói riêng