Đánh giá bối cảnh kinh tế Việt Nam

Mức tăng trưởng kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế nói chung và ngành kinh doanh địa ốc, xây dựng nói riêng. Như vậy, một nền kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở nhất là nhà ở cao cấp, thuê văn phòng, cao ốc sẽ gia tăng… và ngược lại, nền kinh tế trì trệ, phát triển yếu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngành kinh doanh bất động sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng…. Do vậy, việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có tác động mạnh mẽ đến hoạt động xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp và dân dụng.
Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định qua các năm cụ thể:

Bảng: Dự báo các chỉ số chính của nền Kinh tế Việt Nam
  2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f
Tăng trưởng GDP thực tế, giá thị trường cố định 5,4 6,0 6,7 6,2 6,3 6,3
                Tiêu dùng cá nhân 5,2 6,1  9,3 7,5  7,5 7,0
                Chi chính phủ 7,3 7,0 7,0 6,9 7,0 7,2
                Tổng đầu tư xây dựng cơ bản 5,3 9,3 9,4  8,8 8,5 7,5
                Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 17,4 11,6 12,6 13,4 13,8 14,0
                Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ 17,3 12,8 18,1 14,8 14,7 14,3
Tăng trưởng GDP thực tế, giá yếu tố cố định 5,3 5,7 6,8 6,4 6,5 6,5
                Nông nghiệp 2,6 3,4 2,4 1,0 1,5 2,0
                Công nghiệp 5,1 6,4 9,6 9,0 8,8 8,5
                Dịch vụ 6,7 6,2 6,3 6,4 6,3 6,3
Lạm phát (Chỉ số giá tiêu dùng) 6,6 4,1 0,6 3,5 3,8 4,0
Cán cân vãng lại (%GDP) 5,5 4,9 0,0 -0,6 -0,5 0,2
Cán cân tài khoá (%GDP) -7,4 -6,2 -6,5 -5,9 -5,7 -5,5
Nợ (%GDP) 54,5 59,6 62,5 63,8 64,4 64,7
Cán cân vay ròng (%GDP) -6,1 -4,5 -4,5 -3,8 -3,5 -3,0
Tỉ lệ nghèo (1,9 USD/ngày, PPP)a,b,c .. 2,8 2,5 2,1 1,8 1,5  
Tỉ lệ nghèo (3,1 USD/ngày, PPP)a,b,c .. 10,7 9,5 8,4 7,5 6,6  
 
Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Thông lệ Quản lý Kinh tế Vĩ mô và Tài khóa Toàn cầu.
Ghi chú: e = ước tính, f = dự báo.
(a) Tính dựa trên phép hài hòa EAPPOV, số liệu theo 2014-VHLSS.
(b) Dự báo dựa trên phân bố chuẩn (2014) với đỉnh = 0,87dựa trên GDP bình quân đầu người theo giá PPP cố định.
(c) Số liệu thực tế: 2014. Giá trị 2015-28 là dự đoán.

Thêm vào đó, theo quyết định phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, diện tích nhà bình quân đầu người phải đạt mức 15m2 sàn vào năm 2010 và 20m2 sàn vào năm 2020, chất lượng nhà ở phải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Quyết định này sẽ có tác động khuyến khích rất lớn đối với việc phát triển nhà ở trong căn hộ chung cư cao tầng để tăng nhanh quỹ nhà ở, tiết kiệm đất đai, tạo diện mạo và cuộc sống văn minh đô thị.
Sự phát triển của ngành Xây Dựng phụ thuộc nhiều vào tốc độ tăng trưởng kinh tế và các chính sách vĩ mô. Với vai trò là ngành hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế, tăng trưởng của ngành xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố như tốc độ đô thị hóa, vốn đầu tư FDI, lãi suất cho vay và lạm phát. Bên cạnh đó, xây dựng cũng là lĩnh vực tạo nên nền tảng cho phát triển cho những ngành khác và nền kinh tế nói chung. Do đó, việc chính phủ luôn duy trì một mức giải ngân vào lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Ngoài các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ cũng có tác động trực tiếp tới ngành xây dựng. Như trong giai đoạn 2011-2013, chính sách thắt chặt tiền tệ đã đẩy lãi suất cho vay lên mức trên 20%/năm, khiến cho nguồn vốn đổ vào đầu tư xây dựng giảm mạnh. Do đó, chu kỳ của ngành xây dựng cũng chịu tác động mạnh từ chu kỳ của tăng trưởng kinh tế ước tính kéo dài khoảng 3-10 năm. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng của ngành sẽ có một độ lệch nhất định so với tốc độ tăng trưởng GDP
Xét đến những yếu tố nói trên, với mức lãi suất thấp ở thời điểm hiện tại cùng với mức giải ngân mạnh của chính phủ và các doanh nghiệp FDI, ngành xây dựng Việt Nam đang đi vào 1 chu kỳ tăng trưởng mới 2015-2018. Tổ chức BMI, cũng đã dự đoán tốc độ tăng trưởng của Ngành Xây Dựng Việt Nam sẽ đạt trung bình 6,3%/năm trong giai đoạn sắp tới.
 

Trong giai đoạn 2009-2013, đã xuất hiện tình trạng cung vượt cầu trong thị trường nhà ở khiến cho lượng hàng tồn kho Bất Động Sản tăng cao. Tính tới hết năm 2013, giá trị tồn kho ước đạt 94,5 nghìn tỷ, nhưng trong năm 2014 vói những nỗ lực từ chính phủ và các doanh nghiệp lượng hàng tồn kho đã giảm 21%, xuống còn 77,8 nghìn tỷ. Do đó, kỳ vọng trong năm 2015, thị trường BĐS sẽ có nhiều khởi sắc hơn thúc đẩy chi tiêu vào xây dựng dân dụng. Bên cạnh đó, với kỳ vọng về các hiệp định thương mại quan trọng sắp được ký kết, và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng ngày càng cao.Vì vậy, triển vọng ngành xây dựng được đánh giá là rất khả quan trong những năm tới.

Tin tức khác

Đặc thù ngành xây dựng

Thị trường bất động sản cả nước nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải chịu một áp lực lớn do hàng loạt chính sách điều tiết của Nhà nước.