Certificate Of Membership HLS-Viet Nam Green Building Goungil

TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM.
Hoàng Liên Sơn luôn đặt mục tiêu phát triểu bền vững, lớn mạnh cùng công tác bảo vệ môi trường.
Vì vậy, Hoàng Liên Sơn không ngừng năng nổ trong các hoạt động xanh, tích cực xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và định hướng nhân viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Được công nhận trở thành thành viên của Vietnam Green Building Council là bước tiến trong việc nỗ lực tham gia các tổ chức xanh. Thể hiện tinh thần tích cực giao lưu với các doanh nghiệp và trao đổi kinh nghiệm thi công công trình xanh.

Tin tức khác